Aanmelden kinderen/jongeren

Voor een aanmelding van een kind tot 16 jaar is het voor ons noodzakelijk dat beide gezaghebbende ouders toestemming geven voor deze aanmelding. Indien ouders gescheiden zijn en wél beiden het ouderlijk gezag over hun kind hebben zullen we daarom schriftelijke toestemming van beide ouders vragen. Ook al meldt één van de ouders het kind aan, de andere ouder dient hiervoor dus ook toestemming te geven. Deze andere ouder heeft ook recht op informatie omtrent de behandeling.

Kinderen tussen de 12 en 16 jaar hebben recht op geheimhouding van de therapeut. Enkel wanneer dit in het belang van het kind is, zal de therapeut deze geheimhouding (na overleg met het kind) doorbreken.

Jongeren vanaf 16 jaar hebben het recht om zich zelf aan te melden voor psychologische hulpverlening. Ook hebben zij het recht op geheimhouding van de therapeut. Hier geldt hetzelfde als hierboven: alleen indien de therapeut dit noodzakelijk acht zal deze, na overleg met de jongere, in het belang van de jongere de geheimhouding kunnen doorbreken.

Onze psychosociaal therapeut / systemisch coach streeft er overigens wel naar om ouders zoveel mogelijk te betrekken bij de behandeling van hun kind.