Aanmelden jongeren

woman in blue blazer smiling

Wij werken met jongeren vanaf 16 jaar.

Zij hebben het recht om zich zelf aan te melden voor psychologische hulpverlening. Ook hebben zij het recht op geheimhouding van de therapeut; alleen indien de therapeut dit noodzakelijk acht zal deze, na overleg met de jongere, in het belang van de jongere de geheimhouding kunnen doorbreken.