Evidence base werken of niet?

a person holding a folder of a top secret files label

Door Karin Fens van Gaal

EBP is het zorgvuldig, expliciet en oordeelkundig gebruik van het beste bewijsmateriaal en de evidence die op dit moment beschikbaar is, met als doel om beslissingen te nemen samen met mijn cliënt om zo de kwaliteit van de hulpverlening te verbeteren.

Vaak wordt bij Evidence-based Werken gedacht dat het alleen om kennis gaat die wetenschappelijk bewijs levert of methode of interventie effectief is. Mirella Minkman verbrede dat perspectief direct; wetenschappelijke kennis is een belangrijke bron, maar bij ‘evidence-based werken’ is het ook belangrijk om te kijken naar ervaringen van experts en beroepsbeoefenaars zelf en naar ervaringen van gebruikers. Het raadplegen van meerdere bronnen is essentieel om het ‘evidence-based handelen’ op te baseren.  Evidence-based helpt om te weten wat werkt, en wat niet. Minkman gaf een praktische definitie: handelen gebaseerd op de best beschikbare informatie over doelmatigheid en doeltreffendheid van een methodiek of aanpak. Het gaat om het rationaliseren van ons handelen op basis van ‘het beste dat we weten’. Bron: waardigheidentrots.nl

Gelukkig kan ik als psychosociaal therapeut ook kiezen voor non evidence based methodieken. Mijn voorkeur gaat uit naar evidence base werken én soms is er meer nodig. Ik vind het fijn om ook te kunnen werken met interventies uit bijv. NLP en mijn spirituele interventies zijn vaak ook zeer welkom en voegen net dat beetje extra toe aan mijn consulten.

Strenge kwaliteits- en vakbekwaamheidseisen

De beroepscode waar psychosociaal therapeuten vanuit de NFG – de beroepsvereniging waar ik bij aangesloten ben – zich aan moeten houden komt in grote lijnen overeen met de beroepscode van het NIP of de eisen voorkomend uit de wet BIG. Deze codes en eisen hebben twee doelen:

  • het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de beroepsuitoefening;
  • het beschermen van de patiënt tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen door beroepsbeoefenaren anderzijds.

De BIG- en NFG-hebben gelijkwaardige vakbekwaamheidseisen met betrekking tot scholing, werkervaring, intervisie en supervisie. Zo ben je verzekerd van de best mogelijke complementaire zorg, want dat ik waar ik voor sta.