Info voor verwijzers

INDICATIE 

De stichting biedt hulp bij psychosociale problemen, psychosomatiek, relationele problemen of bij een combinatie daarvan. Hierbij kunt u denken aan:

  • Werkstress, burnout, surmenage, depressiviteit
  • Verwerkingsproblemen: ziekte/handicap, sterfgeval, verlies werk, echtscheiding, kind of partner is verslaafd
  • Gebrek aan zelfvertrouwen en weerbaarheid, eenzaamheid, identiteit
  • Seksualiteit , relatieproblemen met de partner, problemen tussen ouders en kinderen.

CONTRA INDICATIE

De praktijk biedt geen hulp bij budgettering, ernstige verslavingsproblematiek of crisishulp bij acute psychiatrische problematiek.

DIAGNOSE EN TERUGRAPPORTAGE
Indien er sprake is van een verwijzing krijgt u na het intakegesprek schriftelijk bericht over het vervolg. Na de beëindiging van de hulpverlening wordt eveneens schriftelijk teruggerapporteerd. Dit op voorwaarde dat de cliënt hier schriftelijk mee instemt.

DE THERAPEUT VAN DE STICHTING BIEDT:
Individuele -en systeemgerichte hulpverlening waarbij gewerkt wordt vanuit het biopsychosociaal model. Karin is gespecialiseerd in EMDR en systemisch coachen.

TARIEVEN