Info voor verwijzers

Wellicht bent u als huisarts, arbo-arts, fysiotherapeut of een andere zorgprofessional voor iemand uit uw praktijk op zoek naar psychische hulpverlening. Dan bent u bij onze therapeut aan het juiste adres. Haar manier van werken is no-nonsense, met humor, praktisch en vanuit een stevige psychologische basis. Zij werkt evidence-based én vanuit intuïtie. Daar ligt haar kracht. 

Voor patiënten met behoefte aan “lichte” psychische zorg is het vaak moeilijk om de juiste hulp in te schakelen: de problematiek is immers niet zwaar genoeg voor verwijzing naar een psycholoog of psychiater. Vaak wil de patiënt dit zelf ook niet. Als huisarts of POH-GGZ heeft u vaak onvoldoende tijd en/of vakkennis om de patiënt adequaat te kunnen helpen. In zulke gevallen biedt psychosociale therapie uitkomst als welkome aanvulling op de reguliere psychische zorg, ook voor patiënten die op de wachtlijst staan bij de GGZ en niet kunnen wachten tot de daar aan de beurt zijn.

INDICATIE 

Onze therapeut biedt hulp bij psychosociale problemen, psychosomatiek, milde psychopathologische problematiek, relationele problemen of bij een combinatie daarvan. Hierbij kunt u denken aan:

  • Werkstress, burnout, surmenage, depressiviteit, SOLK
  • Verwerkingsproblemen: trauma, ziekte/handicap, rouwverwerking, echtscheiding, kind of partner is verslaafd
  • Gebrek aan zelfvertrouwen en weerbaarheid, eenzaamheid, identiteit, zingeving
  • Relatieproblemen, problemen tussen ouders en kinderen, opvoedingsvragen

Specialismes

  • EMDR bij: Trauma, fobieën en overige angsten, faalangst, rijangst, stressklachten, rouwverwerking en bij een negatief zelfbeeld
  • IBCT (Integrative Behavioral Couple Therapy) bij: relatieproblemen

CONTRA INDICATIE

De praktijk biedt geen hulp bij budgettering, ernstige verslavingsproblematiek of crisishulp bij acute psychiatrische problematiek.

DIAGNOSE EN TERUGRAPPORTAGE

Indien er sprake is van een verwijzing krijgt u na het intakegesprek schriftelijk bericht over het vervolg. Na de beëindiging van de hulpverlening wordt eveneens schriftelijk teruggerapporteerd. Dit op voorwaarde dat de cliënt hier schriftelijk mee instemt.

Ook zonder doorverwijzing zal onze therapeut ten alle tijden haar cliënten motiveren om te mogen rapporteren naar diens huisarts. 

WERKWIJZE

Tijdens het intakegesprek met de cliënt worden de klachten en doelstellingen besproken en afspraken gemaakt over de voortgang van het traject. Meestal zijn 5 tot 10 sessies voldoende, maar soms is een probleem zo diepgeworteld dat een langer traject nodig is. De cliënt krijgt huiswerkopdrachten en oefeningen mee die het proces ondersteunen.

Karin is psychosociaal therapeut en derhalve uitgebreid bekend met de DSM V. Zij verwijst altijd terug naar de huisarts als er een vermoeden bestaat dat het probleem (psycho)pathologisch is. Intercollegiaal overleg met de huis- of bedrijfsarts is mogelijk na schriftelijke toestemming van de cliënt.

Vergoeding zorgverzekering

Karin (Fens) van Gaal is aangesloten bij de Nederlandse Federatie voor Gezondheidszorg (NFG) en de RCBZ. Individuele therapie wordt daarom vanuit de aanvullende verzekering bij een groot aantal verzekeraars deels vergoed, relatietherapie alleen bij CZ.

AGB code praktijk: 90092845
AGB code zorgverlener: 90035042
De NFG: registratienummer 9317
RBCZ: Licentienummer 230299R

TARIEVEN