Kernwaarden

person holding heart shaped cut out

Kernwaarden zijn de belangrijkste waarden binnen onze stichting. Het zijn eigenschappen of drijfveren die laten zien waar de stichting voor staat. Zij fungeren als ethisch kompas en zijn de kern van de bedrijfscultuur binnen Stichting Psychosociaal Welzijn.

  • Uitgaan van Ontwikkeling: Wij gaan ervan uit dat iedereen mogelijkheden heeft om zichzelf verder te ontwikkelen. Ieder mens is uniek en heeft een natuurlijke behoefte om te groeien en om van betekenis te zijn. Wij zetten in op zelfontplooiing en de ontwikkeling van vaardigheden, emoties en gedrag.
  • Jezelf Zijn: Ieder mens wordt authentiek geboren, maar in de loop van de jaren bouw je laagjes op: beschermingsmechanismen. Wanneer je weet wat jouw beschermingsmechanismen zijn, krijg je keuzemogelijkheden zodat je uiteindelijk weer jezelf kunt zijn. Wij willen dat jij Jezelf kunt Zijn, dat betekent dat je senang bent met Jezelf en dat je kunt en mag Zijn wie je bent.
  • Verantwoordelijk voor kwaliteit: Kwaliteit is voor ons een fundamentele waarde. Dat betekent dat wij een gedegen Kwaliteit Management Systeem hanteren en dat onze therapeut waarde hecht aan het ontwikkelen en geven van geaccrediteerde bijscholingen en therapeutische interventies die bestaan uit de laatst nieuwe ontwikkelingen op het betreffend vakgebied.
  • Echt in Contact: Echt in contact zijn kun je zien als contact waarin sprake is van wederzijdse afstemming, van contact met jezelf en met de ander, in een ontspannen lichaam onafhankelijk van de situatie. Contact maken kan verbaal, non-verbaal, fysiek en op zielsniveau. Echt in contact zijn gaat vanuit verbinding. Van hart tot hart, (van ziel tot ziel), dat is ons streven. 

Daarnaast is het voor elk mens van het grootste belang dat hij of zij een (reflectieve) houding krijgt waarbij men zelf waarden kan ontwikkelen. Het draait niet om de waarden zelf, maar om het leren waarden te kiezen en te verinnerlijken. Daar staan wij voor!