Kernwaarden

Kernwaarden zijn de belangrijkste waarden binnen onze stichting. Het zijn eigenschappen of drijfveren die laten zien waar de stichting voor staat. Zij fungeren als ethisch kompas en zijn de kern van de bedrijfscultuur binnen Stichting Psychosociaal Welzijn.

 

Daarnaast is het voor elk mens van het grootste belang dat hij of zij een (reflectieve) houding krijgt waarbij men zelf waarden kan ontwikkelen. Het draait niet om de waarden zelf, maar om het leren waarden te kiezen en te verinnerlijken. Daar staan wij voor!