Familie -en organisatie opstellingen

Een opstelling is een driedimensionale verbeelding van de systemische achtergrond van de vraag of klacht. Je wordt als het ware verbonden met het alwetend veld zodat patronen en dynamieken zichtbaar kunnen worden.

Een opstellingsavond gebeurt in een groep. Degene die een thema wil inbrengen nodigt uit de kring van deelnemers mensen uit om zijn of haar familieleden te representeren. Het leuke is dat iedereen dat kan (uiteraard mag je hier ook nee tegen zeggen). Degene die de vraag heeft ingebracht, stelt intuïtief, de representanten van haar of zijn familieleden in de ruimte op. Hij legt zijn handen op de schouders van de representant van bijvoorbeeld zijn moeder en brengt haar naar de plek die zijn innerlijk beeld of gevoel aangeeft. Dan doet hij hetzelfde met de andere representanten, en ook met een representant van zichzelf.

Vervolgens gebeurt er iets bijzonders: de representanten voelen zich zoals degene die zij representeren. Zij voelen hoe de familieleden zich voelen ten opzichte van elkaar. Zo ontstaat een meestal herkenbaar beeld van de verhoudingen en loyaliteiten in het familiesysteem. Samen met de begeleider wordt gezocht om compleet te maken, wat nog niet voltooid was of bijeen te brengen, wat gescheiden of verloren was.

Voor wie zijn familieopstellingen bedoeld?

Voor mensen die worstelen met vragen over relaties met een partner, met ouders, broers of zussen en met kinderen, vragen over het leven, over patronen die steeds terugkomen, over een diep onverklaarbaar verdriet en vele andere thema’s. Vaak ligt de wortel van de dynamiek niet bij degene die de vraag inbrengt, maar bij iemand anders in het systeem. Een oplossing wordt gevoeld wanneer het hele systeem begint te ontspannen en zijn kracht en vitaliteit krijgt. Het gebeurt echter regelmatig dat een opstelling op dat moment niet de volledige resolutie bereikt, maar eerder een bepaalde beweging creëert voor herstel in de loop van de tijd.

Bron: Hellinger institiuut

Voor wie zijn organisatieopstellingen bedoeld?

Een organisatieopstelling is bedoeld voor iedereen; werknemers, werkgevers, ZZp-ers, teams en directeuren binnen alle sectoren. U kunt hierbij denken aan vraagstukken over leiderschap, het continu terugkomen van onderling gedoe, lage omzet of een onverklaarbaar hoog ziekteverzuim, het niet behalen van doelstellingen, steeds wisselend personeel, slechte werksfeer, minachtig van bijv. de leidinggevende enz.

De avonden gaan op afspraak en zullen beginnen om 19.30 uur en duren tot ongeveer 22.00 uur.

Praktische informatie

  • De groepsgrootte is maximaal 6 personen zodat er veel persoonlijke aandacht is. Er worden maximaal 2  vragen opgesteld.
  • De investering bedraagt € 65,- als je een vraag inbrengt en € 15,- wanneer je deelneemt als representant. Dit is inclusief koffie/thee.
  • Onze opstellers hebben een geheimhoudingsplicht. Deze ligt ondertekend op kantoor van de Stichting ter inzage. Uiteraard hebben zij ook kennis genomen van de algemene voorwaarden en het privacy statement van de stichting en zullen zij zich daarnaar gedragen.
  • Wil je meer informatie? Neem gerust contact met ons op!