Systemisch Coachen

  • Systemisch coachen is een manier van werken waarbij de coach uitzoomt en tegelijk oog heeft voor de onderstroom.
    • Coaching is gericht op het ontwikkelen van potentiële kwaliteiten van mensen zodat zij hun doelen kunnen behalen. Dit kunnen kleine praktische doelen zijn en het kan ook gaan over de zin van het leven en alles ertussenin.
    • Systemisch werk maakt middels een opstelling de verborgen dynamieken zichtbaar. Een opsteller brengt ordening en balans aan in de diepere laag onder een vraag. als

Een systemisch coach plaatst de vraag van de cliënt in een breder kader door de vraag te stellen: “waar is dit probleem een oplossing voor t.o.v. het systeem (gezin, familie, team, afdeling, organisatie)”? Welke dynamieken en patronen spelen een rol?

Tijdens een individuele opstelling kunnen we zichtbaar maken wat er allemaal in zo’n systeem gebeurt en welke plaats die jij hierin inneemt. Dat kan leiden tot inzicht en bewustwording. We kunnen hiervoor gebruik maken van tafelopstellingen, vloerankers en een genogram en andere systemische oefeningen.

of neem contact met ons op.