Tarieven

Onze therapeut werkt geheel op vrijwillige basis. De opbrengsten van de door haar uitgevoerde werkzaamheden komen volledig ten gunste van de stichting.

Tarieven per 1 januari 2021

 • Als je een Bredapas (en geldig legitimatiebewijs) kunt overleggen is het tarief laag en in overleg.
 • Zonder Bredapas is het tarief € 70,00 per *consult.
 • De stichting is vrij van BTW.
 • Vergoeding bij een is zorgverzekeraar niet mogelijk.
 • Het consult dien je meteen na afloop af te rekenen via PIN

*Een consult duurt 1 uur

 • Vergoedingen:
  Werkgevers zijn soms bereid om consulten te vergoeden indien de coachingsgesprekken betrekking hebben op persoonlijke ontwikkeling en functioneren en/of ter voorkoming van ziekteverzuim.
 • Fiscale regelingen:
  De therapiekosten zijn volledig aftrekbaar van de belasting als er sprake is van verwijzing door een huisarts. De basis van de verwijzing moet dan zijn ‘psychisch lijden’.
 • Heeft u een eigen bedrijf?
 • Dan kunt u psychosociale hulpverlening als persoonlijkheidsontwikkeling onder beroeps- of bedrijfskosten fiscaal aftrekken, mits de problemen/klachten, werkgerelateerd zijn.