We beschikken allemaal over zes maskerstructuren.

red human face monument on green grass field

De maskerstructuren vinden hun oorsprong in de psychoanalytische theorie en werden aanvankelijk ontwikkeld door Wilhelm Reich en later verder uitgediept met bio energetica door Alexander Lowe. Een maskerstructuur bestaat uit een samenhang van lichamelijke en psychische kenmerken, standpunten en gedragspatronen. Het is een tijdelijk antwoord van ieder kind om in bepaalde omstandigheden te kunnen overleven. Want iedereen heeft liefdevolle en pijnlijke ervaringen opgedaan in zijn jeugd. Om hiermee om te kunnen gaan hebben we allemaal onze maskerstructuur ontwikkeld. Het dus niet dat je één van de maskerstructuren hebt of bent. Je herkent ze waarschijnlijk allemaal in meer of mindere mate. Ik zelf ken twee maskers heel goed en vier wat minder. Zo heeft iedereen een mix van alle zes de maskerstructuren. De ene maskerstructuur staat op een bepaald ogenblik in je leven meer op de voorgrond dan de andere, afhankelijk van waar je nu staat.

Bij maskerstructuren gaat het om de neiging die iemand heeft een bepaald masker gedrag te vertonen. Dit gebeurt in situaties die lastig zijn voor die persoon of in stress situaties. Als een huidige situatie lijkt op een vroegere pijnlijke situatie, wordt de maskerstructuur geactiveerd en vertoont de persoon het bijbehorende gedrag. Het aanpassingssysteem van toen is op latere leeftijd een defensiesysteem geworden.

Je kunt inzicht in je maskerstructuur gebruiken om jezelf verder te ontwikkelen. Daarbij gaat het er niet om je maskerstructuur te veranderen. Want dat is onmogelijk, je maskerstructuur ben je immers zelf. De uitdaging zit hem in het oordeelloos waarnemen, opnieuw naar jezelf kijken. Het begint met zien en accepteren wie je bent. Een maskerstructuur komt uit het verleden en is oud, wat jij er mee doet is nieuw!

Wil je er meer over lezen en/of wil je een bijscholing volgen over de maskerstructuren kijk dan hier.