Algemene voorwaarden Stichting Psychosociaal Welzijn

a medical person using a laptop for research

Rudonk 5C, 4924 AJ te Breda

Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen tot het verrichten en uitvoeren van werkzaamheden op het gebied van therapie/coaching en workshops/bijscholingen. Deze voorwaarden maken onlosmakelijk deel uit van de offertes, de daarop volgende overeenkomsten en de uitgevoerde werkzaamheden. Eventuele van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts geldig, voor zover deze schriftelijk door Stichting Psychosociaal Welzijn zijn aanvaard. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij anders is overeengekomen.

Inschrijfvoorwaarden

Inschrijven voor een workshop/bijscholing kan via het inschrijfformulier van de website of via email.

Bevestiging
Wanneer we jouw aanmeldingsformulier hebben ontvangen, zenden wij je binnen 1 werkweek een bevestiging. Vanaf het moment van ontvangst van deze bevestiging heb je twee weken bedenktijd. Binnen deze termijn kun je indien nodig kosteloos je aanmelding annuleren.

Betaling
Je ontvangt van ons een factuur die je dient te betalen conform de daarop vermelde betalingstermijn(en).

Annulering workshop/bijscholing
Tot vier weken voor het begin van de workshop/bijscholing kun je je aanmelding ongedaan maken. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Annuleer je binnen vier weken voor aanvang van de workshop/bijscholing dan brengen wij 50% van het verschuldigd lesgeld in rekening. Als je binnen 7 dagen afzegt, dan betaal je het volledige bedrag.

Mochten wij – op basis van het aantal aanmeldingen – besluiten de workshop/bijscholing te annuleren, dan ontvang je hiervan direct bericht. In dat geval storten wij het door jou overgemaakte bedrag terug of kun je doorschuiven naar de volgende workshop/bijscholing.

De prijzen die genoemd worden op de website zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen.

Afspraken en kosten therapie/coaching

In de regel start therapie/coaching altijd met een gratis (online)kennismakingsgesprek van een half uur. Door het invullen en ondertekenen van het intakeformulier wordt een therapie/coachrelatie geacht te zijn aangegaan. Therapie/coaching wordt tegen het geldende uurtarief achteraf gefactureerd. Bij afzegging van de afspraak minder dan 24 uur voor de afspraak zal de sessie alsnog in rekening worden gebracht. Betaling kan plaatsvinden via een betaalverzoek waarbij een bewijs van betaling wordt afgegeven of door overmaking na het toesturen van een factuur met de daarop vermelde betalingstermijn. Bij niet betalen wordt een herinnering gestuurd. Als deze niet resulteert in betaling binnen twee weken worden incassokosten in rekening gebracht.

Klachtenregeling

Klachten worden vertrouwelijk behandeld. Wanneer mondeling contact niet leidt tot het naar tevredenheid oplossen van een klacht kan deze schriftelijk worden ingediend bij het secretariaat. Na ontvangst streven wij naar beantwoording binnen 14 dagen. De maximale termijn van afhandeling is gesteld op 6 weken. Indien noodzakelijk kan deze (gemotiveerd en in overleg) worden uitgebreid. Klachten worden geregistreerd en gedurende maximaal een jaar na afhandeling bewaard.

Voor cliënten: Mocht de afhandeling van de klacht niet naar wens zijn verlopen dan kan men zich wenden tot de NFG

Voor cursisten: Mocht de afhandeling van de klacht niet naar wens zijn verlopen dan kan men zich wenden tot consumenten Geschillencommissie.

Privacy

Stichting Psychosociaal Welzijn gaat vertrouwelijk en conform Europese wetgeving om met persoonsgegevens. Voor meer informatie verwijzen wij naar ons Privacy Statement  en het cookiebeleid.