Doelstellingen

De stichting heeft ten doel:

 • Het vergroten van kennis op het gebied van hulpverlening bij alle vormen van psychische klachten en alle aanverwante gebieden van allen die hierbij rechtstreeks of zijdelings betrokken zijn.
 • Het vergroten van kennis op het gebied van persoonlijke ontwikkeling.
 • Het aanbieden, dan wel ondersteunen van/bij hulp aan personen  met een hulpvraag op psychosociaal gebied.
 • Het aanbieden, dan wel ondersteunen van/bij hulp aan personen  die een hulpvraag hebben op het gebied van persoonlijke ontwikkeling.
 • Het verbeteren van de positie van mensen met psychosociale klachten en maatschappelijke problematiek in het algemeen en het stimuleren van kennisontwikkeling/projecten op het gebied van:
  • Lotgenotencontact  (al dan niet in de vorm van social media)
  • Belangenbehartiging
  • Innovatie
  • Psycho-educatie en advies
 • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doelstellingen te behalen onder meer door:

 • het ontwikkelen en verzorgen van workshops op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, psychosociaal welzijn en voor mensen met psychosociale klachten;
 • verzorgen van bij –en nascholing en supervisie aan (psychosociaal) hulpverleners;
 • het geven van voorlichtende, adviserende, preventieve en nazorgactiviteiten voor zover deze gerelateerd zijn aan de doelstelling van de stichting;
 • het ontwikkelen en/of opzetten van hulpverleningswerk;
 • het ondersteunen -al dan niet met de opbrengst van donaties en giften– van projecten in het kader van maatschappelijk welzijn, zowel in Nederland als in Afrika.