Uitleg logo

strict female teacher with book pointing at scribbled blackboard
Ons logo is een Keltische knoop. Vrijwel alle Keltische knopen vormen oneindige verbindingen, zo ook deze Keltische knoop. Holisme is de naam die gegeven wordt aan de levensovertuiging waarbij het de essentie is dat alles onlosmakelijk met elkaar verbonden is. De Kelten zagen het leven als een “eeuwige/oneindige reis”. Zij geloofden in reïncarnatie: een onophoudelijke wedergeboorte totdat een complete spirituele vervulling is bereikt en je weer één bent met jezelf. Het Keltische geloof was grotendeels gebaseerd op de natuur. Hierbij speelden de vier elementen een belangrijke rol. Zij brachten de vier elementen in verband met de jaargetijden, onze gevoelens en onze lichamelijke/psychische gezondheidstoestand, waarbij het oosten het seizoen was waar de cyclus begon. De elementen zijn afhankelijk van elkaar en vervullen de basisbehoeften van de mens. De elementen komen overeen met persoonskenmerken. We hebben alle elementen in ons, de verhoudingen verschillen. 

De kleuren, de elementen, de windrichtingen en de bijbehorende uitleg

Geel: hoort bij het element Lucht (oosten) en bij het denken. 

  • bedenken waar naar toe wilt met je leven (wat zijn je groeimogelijkheden en wat zijn je uitdagingen.

Rood: hoort bij het element Vuur (zuiden) en bij het willen.

  • drijfveren en passie (waar loop je warm voor, wat zijn je doelen)

Blauw: hoort bij het element Water (westen) en bij het voelen.

  • voelen, communiceren (wat maakt iets of iemand gevoelsmatig bij je los)

Groen: hoort bij het element Aarde (noorden) en bij het doen.

  • concretiseren van je doelen, realiseren (hoe kan ik het doen)

Paars: symboliseert het Alwetend veld.

  • Vanwege de reikwijdte van mijn begrip en de beperktheid van mijn menselijk voorstellingsvermogen vind ik het alwetend veld nog niet zo gemakkelijk uit te leggen. Ik zal een poging wagen. Het alwetend veld omvat álles en gaat voorbij aan goed of fout, voorbij aan denken, willen, voelen en doen en voorbij aan spiritualiteit & religie. Het alwetend veld wordt ook wel omschreven als de Geist of het verbindend veld van de Ziel. 

Het logo van Stichting Psychosociaal Welzijn is geregistreerd bij het BOIP in het i-depot onder nummer 106003 op naam van Karin van Gaal.