Supervisie

close up photo of stamped text

Je kunt bij Karin ook terecht voor supervisie. 

Zij gaat samen met jou verkennen hoe jij in -en uit contact gaat, welke dieperliggende motieven ten grondslag liggen aan jouw manier van coachen in het algemeen en in specifieke gesprekken. Je kunt casuïstiek inbrengen of algemene onderwerpen, valkuilen en triggers bespreken, denk aan overdracht/tegenoverdracht, de juiste vragen stellen, tips voor interventies/oefeningen, werken met vragenlijsten enz.

Zij heeft ruim 15 jaar ervaring opgedaan en kan je begeleiden om jouw werkervaringen zodanig te doorzien dat het leidt tot een beter functioneren in je rol als coach/therapeut/counselor.

  • € 97,50 per gesprek van anderhalf uur.
  • Het geld wordt gebruikt om de doelstellingen van de stichting te kunnen verwezenlijken.
  • De stichting is vrij van BTW.
  • Betaling per factuur binnen 30 dagen.