Privacy

Privacy statement van Stichting Psychosociaal Welzijn
Vestigingsadres: Groenedijk 180, 4826 DE Breda
Bezoekadres: Rudonk 5C, 4824 AJ Breda


Je behandelaar maakt gebruik van Mijn Diad, een professioneel een digitaal dossier en administratiesysteem in de cloud. De leverancier is ook gehouden aan strikte AVG eisen. In het kort komen de afspraken die wij met deze leverancier hebben hier op neer:

 • MijnDiad gebruikt de persoonsgegevens alleen om ervoor te zorgen dat u MijnDiAd kunt gebruiken
 • MijnDiad zorgt voor een adequate beveiliging van de gegevens.
 • Al uw gegevens blijven binnen de Europese Unie
 • In geval van een datalek zal MijnDiad u zo snel mogelijk informeren
 • Derden zullen enkel toegang krijgen tot de gegevens die nodig zijn voor het doel waarvoor zij ingezet worden. MijnDiad sluit met deze derden ook een verwerkersovereenkomst af.
 • Je behandelende therapeut heeft als enige toegang tot de gegevens in je dossier.

De gegevens uit je dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens afwezigheid.
 • of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie: facturering en belastingaangifte.
 • Als wij vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zullen wij eerst informeren en expliciet jouw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE NOTA

Op de nota die je ontvangt staan de volgende gegevens:

 • naam, adres en woonplaats
 • geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘coaching’, ‘relatietherapie’ of ‘psychosociale therapie’
 • de kosten van het consult

Vrijwilligers

 • Onze vrijwilligers hebben een geheimhoudingsplicht. Deze ligt ondertekend op kantoor van de Stichting ter inzage. Uiteraard hebben zij ook kennis genomen van de algemene voorwaarden en het privacy statement van de stichting en zullen zij zich daarnaar gedragen.