stressed black man with dreadlocks in psychological office

Trauma therapie

Soms maak je in je leven iets heel ingrijpends mee, bijvoorbeeld geweld, een ongeval, scheiding, pesten of een verlies van iemand die je dierbaar is. Als een ervaring te ingrijpend is, dan kan het zijn dat de normale verwerking niet meer helpt, wat je ook probeert. 

Heb ik een trauma?

Het is normaal dat je intense emoties ervaart na een ingrijpende gebeurtenis. Maar als dit langer blijft aanhouden of zelfs toeneemt in intensiteit, kan er sprake zijn van een trauma. Traumatische reactie’s bestaan o.a. uit herbelevingen (het opnieuw beleven van de traumatische ervaring) en schrik- en vermijdingsreacties. Een beoordeling van een therapeut is soms nodig om te bepalen of je last hebt van ‘normale’ emotionele reacties of een trauma.

Hoe behandel je een trauma?

Er zijn verschillende manieren om een trauma te behandelen. EMDR is een van de meestgebruikte en wetenschappelijk bewezen methodiek. Daarnaast werkt onze therapeut ook met de systemische trauma-opstelling van Franz Ruppert.  Ruppert heeft een model ontwikkeld dat duidelijk maakt hoe afsplitsing van de psychische identiteit werkt, na een traumatische ervaring: het traumadeel, overlevingsdeel, gezonde deel. Je gaat dan een zin formuleren waarmee je je verlangen aangeeft. Vervolgens stel je woorden uit deze zin op. Je kiest de woorden zelf. Elk woord blijkt te staan voor een deel van je Zelf: een traumadeel, een overlevingsdeel of een gezond deel. Om het trauma te kunnen integreren, hebben alle drie de delen een andere benadering nodig. Het Gezonde deel moet gestimuleerd worden om te groeien. Het traumadeel heeft vooral erkenning nodig en moet zich fysiek en emotioneel kunnen ontladen. Het Overlevingsdeel mag op een respectvolle manier ontmaskerd worden (ik hoor je, ik neem mee wat je zegt maar ik neem je niet altijd even serieus) en mag eervol ontslagen worden.

EMDR

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) helpt je weer op weg als het niet lukt om een heftige gebeurtenis goed te verwerken. Door je af te leiden (meestal met geluiden of bewegingen) terwijl je terugdenkt aan het beeld waar je het meeste last van hebt, verliest de herinnering aan kracht zodat en zorgt ervoor dat jouw trauma je niet meer in de weg staat.

EMDR is bewezen effectief bij o.a. PTSS  en andere klachten die zijn ontstaan door traumatische- en/of beschadigende ervaringen. Dit kan in relatief korte tijd, zonder uitgebreide gesprekken.

Het is goed om hulp te zoeken als je vermoedt dat je een trauma hebt. De klachten nemen mogelijk toe als je er niks aan doet. Onze therapeut is zeer ervaren en helpt je hier graag bij.