Wat kun je met onze bijscholing EMDR?

white ceramic mug

Door Karin Fens van Gaal

De driedaagse bijscholing in EMDR is bedoeld voor therapeuten/counselor/coaches die al de nodige ervaring hebben opgedaan in het begeleiden van mensen. Voorkennis over EMDR is niet nodig. Na onze driedaagse kun je goed aan de slag met EMDR.

Er wordt vaak heel gewichtig gedaan over EMDR. Het zou alleen door psychologen gegeven mogen worden. Dat heeft het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen) bedacht en is hun regel. Niet meer en niet minder. De meeste therapeuten zijn echter niet aangesloten bij het NIP maar bij een andere beroepsvereniging, passend bij hun werkveld en beroep. EMDR is uiteraard geen trucje (het is echter ook geen hersenoperatie) en dient zorgvuldig uitgevoerd te worden en op het juiste moment ingezet te worden. Ik adviseer dan ook altijd om eerst een goede casusconceptualisatie te maken. Dat leer je in onze driedaagse ook. Daarnaast zul je de nodige vlieguren gemaakt moeten hebben eer je aan de slag kunt gaan met meervoudig trauma’s. Ik kan niet genoeg onderstrepen dat het stipt volgen van de EMDR protocollen van het grootste belang is. Worden die protocollen niet nauwkeurig gevolgd, dan zijn er risico’s van het opwekken van nieuwe trauma’s met alle gevolgen van dien natuurlijk. Daarom krijg je bij ons ruim de gelegenheid om te oefenen en hoort er ook een praktijkopdracht bij. Jij, als ervaren therapeut wordt opgeleid om zowel de behandeling als de nazorg met de grootste aandacht voor de cliënt uit te voeren en je leert hoe je tijdig kunt ingrijpen wanneer het lijkt mis te gaan. Na deze 3 daagse bijscholing kun je goed uit de voeten met de verschillende EMDR protocollen.

EMDR is een methodiek waar jij als therapeut gebruik van kunt maken naast je eigen specialisatie(s). Als de klachten minimaal langer bestaan dan vier weken, kan het inzetten van EMDR-therapie waardevol zijn.

EMDR kan ingezet worden om mogelijk niet verwerkte ervaringen en gevoelens alsnog te behandelen. Meestal heeft ons eigen overlevingsmechanisme de verwerking geblokkeerd. De redenen hiervan zijn dieper liggende psychologische reacties. EMDR kan op een veilige en gedoseerde manier deze blokkades doen opheffen waardoor de verwerking mogelijk kan plaatsvinden. Je kunt hierbij denken aan bijv.:

Nare ervaringen uit het verleden (pestverleden) (moeilijke bevalling)
Traumatische ervaringen
Ongedefinieerde angstklachten
Ongedefinieerde gevoelens
Nachtmerries
Angst gerelateerde gevoelens
Zelfbeeld klachten (laag gevoel van eigenwaarde)
Zelfvertrouwen klachten (faalangst)
Paniekaanvallen
Allerlei angsten en fobieën
Depressieve klachten, stressklachten
Pijnklachten

In maart start er weer een EMDR bijscholing! Geaccrediteerd door meerdere beroepsverenigingen. Lees hier voor meer info.